Tennivalók halálozás esetén

Tisztelt gyászoló család!

Gyászuk e nehéz óráiban őszinte együttérzésünket fejezzük ki. Tudjuk, ilyenkor a jó szó, a segítő szándék, az útbaigazító jó tanács is enyhít a hirtelen támadt gondokon, és megkönnyíti a fájdalmas tennivalók intézését. Ezzel a tájékoztatónkkal segítségükre kívánunk lenni elhunyt hozzátartozójuk végtisztességének méltó lebonyolításában.

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a házi orvost vagy az ügyeletes orvost. (Az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását.)
 • A Temetkezési Vállalat ügyeletének értesítése, az elhunyt elszállítása érdekében.
 • Rendőrség értesítése:
  • Rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén)
  • Amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.

A temetkezési szolgáltatás megrendelése személyesen valamelyik részlegünknél, vagy felvételi irodánkban.

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén:

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. (Az érintett kórházi osztályt majd a patológiát)
 • Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Halott vizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki)
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről
 • Amennyiben az elhunyt nyugdíjas szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevelére
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról

Ezen túlmenően:

 • Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:
  • Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára,
  • vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhalt házas családi állapotú
  • Túlélő házastárs személyi igazolványa
  • A bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére, továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére és idejére
  • Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk

Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú

 • A bejelentő személyes nyilatkozata:
  • Az elhalt apjának családi és utónevére
  • Az elhalt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
  • Az elhalt volt házastársának halálesete helyére és idejére

A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja

 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
 • A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú
 • Jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, ha az elhalt elvált családi állapotú
 • A záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.

A fentiekben felsorolt okmányokkal célszerű felkeresni bennünket és a további teljeskörű temetés ügyintézését már mi folytatjuk tovább.

Hamvasztás esetén

 • Amennyiben az elhunytat a hozzátartozók hamvasztatni kívánják, úgy ezt a tényt minden érdekelt szervnél közölni kell:
 • otthon történt halálesetnél a körzeti orvossal,
 • kórházban történtnél a kórbonctannal,
 • mindkét esetnél az anyakönyvvezetőnél is,
 • otthon történt halálesetnél (ha az orvos nem rendelt el boncolást) a hamvasztást engedélyeztetnie kell a Városi Közegészségügyi Felügyelőségen.

Engedélyezés után lehet megrendelni vállalatunknál a hamvasztás lebonyolítását. Kérésükre minden engedélyeztetést a vállalatunk megbízás alapján elvégez.

Aktualitások