Nyíregyháza temetőinek története

Már a Kr. e. I. évezred második feléből származó urnatemetőket találtak a Pazonyi utca végén végzett földmunkálatok kapcsán, amiről maga dr Jósa András /1834-1918/ vármegyei főorvos  tesz említést.

Hasonlóan a kórházakhoz, régebben a temetők is a városfalakon túl, a településeken kivül, sokszor városárkon túl helyezkedtek el. Régen a város területet biztosított az egyházaknak, hogy körülkerített telkeken temetessék el a halottaikat.

1824-ben egy evangélikus feljegyzésben 4 temetőről van említés. Elsősorban égtájak szerint nevezték el a temetőket.

Eszerint  1753-ban a nyíregyházi első telepesek, akik evangélikus tótok voltak, a keleti temetőt azaz a mai Jósa András Kórház területén lévő egykori „kuruckori” temetőt használták temetkezésre.

Az 1800-as években nyitották meg a nyugati temetőt, a mai Ferences egyházi épület és a konzervgyár helyén.1848 után, amikor is a vasúti sínpályát készítették, elvették innen a még nem használt területeket, de a sínek túloldalán mégis létesült temető egy nagy szükségkórházzal,ahová az első világháború  sebesült harcosait vagy halottait szállították, és  amit  ma a Hősök temetőjének nevezünk.

A város déli részén, az alvégen is alakítottak ekkor ki temetőt, más néven a Debrecen utcai temetőt. A XIX. század közepétől növekedett az izraelita lakosság, és 1843-ban jelölték ki a Kótaji út mentén a zsidótemetőt.

1931-ből való feljegyzés szerint 1930 -ban vette át  város az evangélikus egyháztól az Északi temetőt, másnéven a Morgót, és a Déli temetőt és köztemetővé nyilvánította. Ekkor óriási /16 m magas/ bejáratot, kaput épített klingertéglából   Régi-Rerrich Béla  /1881-1931/ és a kerítést is ebből készítették. Miután lezárták a vasúti temetőt /nyugati/ , az egyházakat kártalaníották, és központi temetővé tették az Északi temetőt.

Az Északi temetőben 1964-ben készült el a ravatalozó, melynek falán lévő 7 dombormű ma is művészi értékű.

Nyíregyháza, megyei jogú városnak jelenleg 9 temetője van. Ezek pedig a következők:

  1. Északi /Morgó/
  2. Sóstóhegyi
  3. Orosi
  4. Orosi „református” II.
  5. Borbánya
  6. Nagyszállási
  7. Hősök
  8. Izraelita
  9. Nyírszőlősi

Kijelölt temetkezési hely még a Jósavárosi görög katolikus templom urnatemetője.

Mi is a Morgó? Ez egy francia eredetû szó, mely sok más jelentés mellett a tetemkamrát is jelenti. Olyan halottasházat jelölt, ahol a tisztázatlan körülmények között elhunytkat őrizték a felismerési eljárás befejezéséig. A temető mellett volt a Morgó utca és a Morgó kocsma, ahol a temetésre, vásárra utazó szíveseen megállt.

Az Északi temető nagysága 32 hektár, ahol jelenleg 74 parcellában évi 1200-1300 temetés történik.

Az elmúlt 15 évben a temetőkert rengeteg infrastruktúrális fejlesztésen ment keresztül. Megháromszorozódott az aszfaltos területek száma, felújították a főbejárati ravatalozót, kialakították a díszteret és elkészült 1996-ban a Korányi úti bejárat melletti új ravatalozó is. A jogszabályi változások mivel új temetkezési formákat tettek lehetővé, elkészült a hamvak bemosását szolgáló szertartástér, sőt urnasírhelyek, épített parcellák és hant nélküli temetkezési forma valósult meg.

Szép síremlékeket és híres emberek sírjait találhatjuk itt: – sírokon képzőmûvészeti alkotásokat – síremlékeket a XIX. századból /a legrégibb 1830-ból Balla Sámuelné vörös mészkő síremléke/ – híres papok, tanárok, tanítók /Dr. Geduly Henrik, Labossa János, Paulik János,/ – városi, vármegyei vezetők /Bencs család, Polinszky család, stb/ – katonák / 1848, 1919, 1945, 1956/ /Bessenyei György, Czibor László/ – költők, írók, tudósok /Vikár Sándor zenetudós, Dr. Westsik Vilmos, az író Krúdy Gyula apja, Sipkay Barna, / – orvosok, gyógyszerészek /dr. Jósa András, dr Magyar János,  Dr. Korompay Károly/ – egyéb érdekes egyéniségek sírjai. /Barczó Mihály, Pál Gyula, Raduly István, Dankó Károly/ – mauzóleumok / Déry-család sírboltja/

Borbányai temető:
A város déli, Nagykálló felé eső részén terül el és már 1928-tól temetkeznek ide a környéken lakók. Van ravatalozója, több mint 1000 sírhely található itt. A bejárat feletti felirat is 1928-ból való. Szépen gondozott egyszerû temető kúttal rendelkezik.

Sóstóhegy temetője:
A város északkeleti részén, Sóstóhegyen is található rendezett temető, ravatalozóval, lélekharanggal. Alig néhány száz sírja van.

Orosi temetői:
mivel egykori katolikus esperesi  hely volt, 3 temetője közül a katolikus volt a legnagyobb, aztán a református és a legkisebb az izraelita. Híres görögkatólikus  lelkésze volt a falunak  Legeza József /1882-1959/, aki itt van eltemetve, valamint a Hősök emlékoszlopa is  színesíti a temető emlékeit.

Nyírszőlősi temető:
1930-as évek óta temetkeznek ide. A bejáratnál található a II. világháborúban elhunytak emléktáblája.

Hősök temetője:
A régi Ságvári Kertvárosban mûködött az I. világháború idején az Osztrák Magyar Monarchia egyik legnagyobb hadikórháza a 2700 ágyas barakk-kórház. Ehhez a kórházhoz tartozott a Hősök temetője.  A világháború elesett hőseinek emléket a bejáratnál lévő hatalmas obeliszk őrzi. Ma lezárt temetője a városnak,

Izraelita temető:
Klein Simon volt az első zsidó aki 1841-ben letelepedett Nyíregyházán, azóta biztosan van zsidó temetője a városnak. Két része van: egyik részében a hithû ortodox zsidók temetkeztek, a másikba akik már nem voltak vakhitûek, ún. status quo ante hitû zsidók. Ennek megfelelően két halottas ház van. Felújítása folyamatos. Tudni kell, hogy ide csak zöld és fehér virágokat illik vinni.

Kiadványok

Nyíregyháza északi temetője – A morgó

PDF letöltés

morgo pdf

Hősök temetője

PDF letöltés

hosok pdf

Aktualitások