I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Rövid név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

Teljes név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:           4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

Telefon:           06-42/408-445

Fax:                 06-42/408-445

Postacím:        4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

E-mail cím:      titkarsag@temetkezesnyh.hu

Honlap cím:    www.nyiregyhazitemetok.hu

Bankszámlaszám:       12042809-00167815-00100001

Adóigazgatási szám:   25551936-2-15

Cégjegyzékszám:        15-09-083485

Jogelőd:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat (1953.03.31-2016.05.20)


Ügyfélszolgálat, Információ (munkaidőben)

06 42 408-414

06 42 408-435

Halottszállítási ügyelet (Nyíregyháza)

+36-20-960-3867


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szervezeti egység megnevezése Szervezeti egység vezetője Vezető beosztása Elérhetősége telefon Elérhetősége telefax Elérhetősége e-mail
Igazgatóság Pénzes Tibor Csaba Ügyvezető igazgató 06 42/408-445 06 42/408-445 titkarsag@temetkezesnyh.hu
Gazdasági igazgatóság Pál Krisztina Gazdasági igazgató 06 42/408-445 06 42/408-445 titkarsag@temetkezesnyh.hu
Üzemeltetési iroda Cziotka Sándor Üzemeltetési irodavezető 06 42/408-445 06 42/408-445 titkarsag@temetkezesnyh.hu
Szolgáltatási iroda —– Szolgáltatási irodavezető —– —– —–
Titkárság Mezei Melitta Titkárságvezető 06 42/408-445 06 42/408-445 titkarsag@temetkezesnyh.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Igazgatóság Gondnokság
Név Mezei Melitta Hódi Miklós
Beosztás Titkárságvezető Gondnoksági előadó
Telefon 06 42/408-445 06 42/408-414
E.-mail titkarsag@temetkezesnyh.hu temeto.gondnoksag@gmail.com
Fax 06 42/ 408-445 06 42/408-414

A gondnokság, a szolgáltató iroda és a sírkőüzem ügyfélfogadási ideje:

Napok Ügyfélfogadás Pénztár
Hétfő 8.00 – 16.00 8.00 – 15.45
Kedd 8.00 – 16.00 8.00 – 15.45
Szerda 8.00 – 16.00 8.00 – 15.45
Csütörtök 8.00 – 16.00 8.00 – 15.45
Péntek 8.00 – 15.15 8.00 – 15.00
Szombat ZÁRVA ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA ZÁRVA
Nyíregyházi Északi Temető látogatási rendje
Január 7.00 – 17.00
Február 7.00 – 17.00
Március 7.00 – 18.00
Április 7.00 – 19.00
Május 7.00 – 20.00
Június 7.00 – 20.00
Július 7.00 – 20.00
Augusztus 7.00 – 20.00
Szeptember 7.00 – 19.00
Október 7.00 – 18.00
November 7.00 – 17.00
December 7.00 – 17.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft esetén nem értelmezhető.


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik többségi tulajdonában lévő, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
„Nyíregyháza Temetőiért” Közalapítvány
A Közalapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
A közalapítvány levélcíme: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Telefon: 06 42/408-445
E-mail: titkarsag@temetkezesnyh.hu
A Kuratórium elnöke: László Zoltán
Társaság részesedése: 3,23 %

A „Nyíregyháza Temetőiért” Közalapítvány Alapító okirata


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik költségvetési szerv.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft nem rendelkezik nyomtatott lappal, magazinnal.


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: +36 (42) 524-524

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu

www.nyiregyhaza.hu


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: +36 (42) 524-524

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu

www.nyiregyhaza.hu


Aktualitások