Temetői hírek

 

Az Északi temető működési rendjének ideiglenes változása a 2021. év

Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan

 

Sírköves munkák:

Engedélyezett sírköves munkálatok végezhetők a temetőben 2021. október 9-én és 2021. október 16-án szombaton 8:00-15:00 óra között is.
Nem végezhető sírköves munka 2021. október 28. – november 2. között!

A temető nyitva tartása:

2021. október 23-án szombaton          7:00-19:00

2021. október 24-én vasárnap              7:00-19:00

2021. október 25-én hétfőn                  7:00-19:00

2021. október 26-án kedden                7:00-19:00

2021. október 27-én szerdán               7:00-19:00

2021. október 28-án csütörtökön        7:00-19:00

2021. október 29-én pénteken            7:00-19:00

2021. október 30-án szombaton          7:00-20:00

2021. október 31-én vasárnap             7:00-20:00

2021. november 1-én hétfőn               7:00-20:00

2021. november 2-án kedden              7:00-20:00

2021. november 3-án szerdán             7:00-17:00

A temetőbe 4 kapun keresztül lehet belépni. Kérjük, hogy a nyitvatartási idő végéig hagyják el a temető területét. Amennyiben ez nem történik meg, ezen időpont után már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a temető területét, ahol 24 órás portaszolgálat van. A temetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad, kivételt képeznek a vakvezető és munkakutyák! (16/2017.(IV.28.) önk. rend. 9.§ (7)a. pont)

Gondnoksági ügyelet, nyitva tartás:

2021. október 30-án szombaton          7:30-17:00 – ügyelet

2021. október 31-én vasárnap             7:30-17:00 – ügyelet

2021. november 1-én hétfőn               7:30-18:00 – ügyelet

2021. november 2-án kedden              7:30-16:00 – munkaidő

Ügyeleti időben a gondnokságon kizárólag sírhely újraváltásra lesz lehetőség, – a sírhely felett rendelkezők (!!!) vagy írásbeli meghatalmazottjaik számára – a temetőlátogatók részéről pedig felvilágosítás kérhető sírhellyel kapcsolatban.

 

 

 

Gépjárművel történő behajtás:

2021. november 1-én hétfőn 7:00-10:00 lehet behajtani de 11:00 óráig a

gépjárművekkel el kell hagyni a temető területét! Behajtási díjat nem kell fizetni!

A fenti napon a forgalmi viszonyoktól és a temető zsúfoltságától függően előfordulhat időszakos forgalomkorlátozás – a temetőben valamint a temető körüli közutakon - illetve a temetőbe történő behajtás időszakos korlátozása.

2021. október 31-én (vasárnap) és november 1-én (hétfőn) 8:00 és 16:00 óra között – hagyományainkhoz híven – a Korányi úti ravatalozóban idén is bemutatót tartunk temetkezési kellékekből. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2021. november 2-án kedden, ismét megtartjuk mécsesgyújtással egybekötött ünnepi megemlékezésünket a Hősök temetőjében (Dugonics út).

A nyíregyházi "Hősök temetőjében" több mint 2800 sírban, 14 nemzet első világháborúban elhunyt katonái nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek, melyekben egy apa, fiú, férj vagy vőlegény alussza örök álmát, aki haza vágyott és akit haza vártak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, civilek és civil szervezetek segítségével – Halottak napján 2800 darab mécses gyújtásával emlékezik a hősökre.

Az idei ünnepségünk 15:00 órakor kezdődik ortodox liturgiával majd ezután mécses gyújtással fejeződik be. Az ünnepi liturgiát Krank József parochus tartja a temetőben nyugvó elhunytakért.

Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt!

Sírhely újraváltás:

Az 1996. évben temetett vagy újraváltott sírok, urnasírboltok 25 éves használati ideje, valamint a 2011. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves használati ideje
2021. december 31-én lejár. Az újraváltások bruttó díjai (kivonat):

1 személyes sírhely a régi parcellarészben (1-50. parcellák)       38 100 Ft.

2 személyes sírhely a régi parcellarészben (1-50. parcellák)       76 200 Ft.

1 személyes sírhely az új parcellarészben („U”-s parcellák)         35 560 Ft.

2 személyes sírhely az új parcellarészben („U”-s parcellák)         71 120 Ft.

2 személyes urnafülke                                                                            27 305 Ft.

4 személyes urnafülke                                                                            54 610 Ft.

A sírhelyet az válthatja újra, akinek a sírhely felett rendelkezési joga van vagy az ő meghatalmazottja (írásbeli meghatalmazás szükséges) a meghatalmazó nevére. Az újraváltáshoz személyi igazolványra és lakcímkártyára is szükség van.

Tájékoztatás:

A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó működési rend változásáról, az esetleges forgalomkorlátozásokról és a sírhely újraváltásokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:

-          személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. gondnokságán
                                     (Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. – a Pazonyi úti MOL benzinkút felől)

-          telefonon a 42/408-414-es telefonszám a 3-as mellékén,

-          email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címen.

Felhívás!

Kérjük, hogy a gépkocsi feltörések és a lopások elkerülése érdekében táskájukra, autójukra, értékeikre fokozottan figyeljenek. Ha tehetik, a szokásos személyes tárgyaikon, valamint a kegyeletgyakorláshoz, a kegyelet megadásához szükséges kellékeken kívül mást ne hozzanak a temető területére. A gépjárművekben ne hagyjanak nagy értékű tárgyakat, és az ajtókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel! Egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül értéktárgyaikat, irataikat, táskáikat! A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni értékeit, azok eltűnéséért a temető tulajdonosa és az üzemeltetője sem felelős. A temető területén elkövetett lopásokkal, rongálásokkal, károkozásokkal és egyéb bűntettekkel kapcsolatban az illetékes Rendőrkapitányságon a károsultnak kell a feljelentést megtenni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ismét megjelentek a temetőben a temetőlátogatókat munkaszerzés céljából megszólító olyan vállalkozók is, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem rendelkeznek. Kérjük a tisztelt temetőlátogatókat, hogy saját érdekükben győződjenek meg arról a megbízás előtt, hogy a vállalkozó rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges anyagokkal, eszközökkel illetve megfelelő telephellyel, engedéllyel, szakképesítéssel.

A temető üzemeltetője és az önkormányzat nem tud felelősséget vállalni az esetleges károk, el nem végzett vagy szakszerűtlen munkák tekintetében.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti, jogszerűtlen esetek valamelyikével találkoznak a temető területén, jelezzék azt a temető üzemeltetőjének.

 

 

 

 


 

Tisztelt Ügyfeleink, Gyászolók, Temetőlátogatók!

 

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT „ÉSZAKI TEMETŐBEN” A TEMETÉSI SZERTARTÁSOK 2020.06.02. NAPJÁTÓL A VÉDŐTÁVOLSÁGOK BETARTÁSA MELLETT ISMÉT ÜZEMEL A KORÁNYI ÚTI RAVATALOZÓ IS.

 

Az Önök egészsége érdekében a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást vírusvédelmi okokból átmenetileg szíveskedjenek mellőzni!

 

 

 

 


 

2020. március 16.

Tisztelt Ügyfeleink, Gyászolók, Temetőlátogatók!

 

Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményének elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről meghozott 41/2020.(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2020.(03.14.) GT/Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. számú utasítása alapján a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetben alkalmazandó temetési rend az alábbiak szerint módosul:

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT „ÉSZAKI TEMETŐBEN” A TEMETÉSI SZERTARTÁSOK 2020.03.16. NAPJÁTÓL - A KORMÁNY VAGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZET FENNÁLLÁSA ALATT - KIZÁRÓLAG AZ ELSŐ, FŐBEJÁRATI NYITOTT RAVATALOZÓBAN KERÜLHETNEK MEGTARTÁSRA.

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT NYÍREGYHÁZA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ELHELYEZKEDŐ TEMETŐKBEN (OROS, BORBÁNYA, NAGYSZÁLLÁS, SÓSTÓHEGY, NYÍRSZŐLŐS) VÉGREHAJTOTT TEMETÉSI SZERTARTÁSOKON 2020.03.16. NAPJÁTÓL - A KORMÁNY VAGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZET FENNÁLLÁSA ALATT – A ZÁRT RAVATALOZÓKBAN A GYÁSZOLÓK KÖZÜL KIZÁRÓLAG AZ ELHUNYT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI TARTÓZKODHATNAK, A TEMETÉSEN RÉSZT VEVŐ TÖBBI GYÁSZOLÓ A RAVATALOZÓ ÉPÜLETE ELŐTT RÓHATJA LE KEGYELETÉT.

Az Önök egészsége érdekében a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást vírusvédelmi okokból átmenetileg szíveskedjenek mellőzni!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2019. október 30.

 

Mindenszentek és Halottak Napja közeledtével egy új közösségi tér – kegyeleti emlékhely – került kialakításra Társaságunk kivitelezésében.

A Nyíregyháza Északi Temető területén eddig olyan emlékhellyel nem rendelkeztünk, melynél a meg nem született magzatok, és a korán elhunyt csecsemők hozzátartozói szeretteikre emlékezve leróhatták volna kegyeletüket.

Az Északi Temetőben a Korányi úti ravatalozó szomszédságában került kialakításra az emlékhely, mely több éves előkészítő munkát követően lakossági kezdeményezésre, a történelmi egyházak erkölcsi támogatása mellett valósult meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az emlékhely kialakítására, átérezve annak fontosságát, a kezdeményezés mellé állt és közel 1,5 mFt forrás biztosításával lehetővé tette annak kialakítását.

Társaságunk a Venczel család szobor adományát felhasználva a kegyeleti feltételeknek megfelelő közösségi teret alakított ki, mely segíti a gyász feldolgozását, helyszínt biztosít arra, hogy a gyászolók kissé elvonulva, esetleg sorstársaikkal találkozva elhelyezzék a kegyelet virágait és meggyújthassák az emlékezés lángjait.

A közösségi térnél felhasznált fehér carrarai márvány szobor egy angyalszárnyak között fekvő kisdedet ábrázol, amit egy fekete gránit alapzaton helyeztünk el.

Az emlékhely – kialakításából adódóan – lehetőséget nyújt virágok, gyertyák, mécsesek elhelyezésére is.

 

MNSZ DSCN0730

MNSZ DSCN0731

MNSZ DSCN0732

MNSZ DSCN0733

MNSZ DSCN0736