II/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Társaságunk esetében nem értelmezhető